Ngân 98 nude O ép vòng một tới “ngộp thở” trong bộ ảnh nội y mới